Blog Image

Positiv

- vi må velge å tro positivt

fordi vi er velsignet med alle løftene i Bibelen.

Juleevangeliet

Tema: Velsignet Posted on 2013-12-06 11:03


Mennesker spør: – Hvis Gud finnes, hvorfor gjør han
ikke noe med det onde i verden? Svaret er: – Gud finnes, og han har gjort noe!

Det er dette den kristne julen handler om. Gud sendte sin Sønn til verden som et
menneskebarn. Navnet Jesus skrives Yeshua på hebraisk, og betyr «frelse» eller
«redning». Gud ønsker å redde menneskene fra ondskapen. Det som bibelen kaller
synden, finnes både i og utenfor oss.

Jesus er «Guds lam som bar verdens synd»
(Joh. 1, 29). Han er soningsofferet som Gud har godkjent for evig. Jesu lidelse og død på korset sonet all synd, for alle mennesker,
til alle tider. Så Gud har gjort noe med det ondes problem! Det kan vi tro på
og erfare kraften av i tid og evighet.

En gang skal Gud dømme verden, men han
elsker oss og sendte Jesus for å frelse oss. Dette er juleevangeliet.

“For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”
(Johannes 3, 16)

Les også artikkelen: AkseptertAkseptert

Tema: Velsignet Posted on 2013-11-13 10:38


Er jeg pen nok? Er jeg smart nok?
I et konkurranse-samfunn blir vi målt og veid og sammenliknet på forskjellige måter. Det er mange forventninger som skal innfris. Vi bør være vellykket ellers blir vi ikke aksepterte, lærer vi tidlig.

Gud ser på oss som sine fullkomne barn.
I Guds øyne er alle forventningene innfridd allerede. Det holder at vi bekjenner vår tro på Jesus Kristus. Han er vår representant og stedfortreder i himlenes rike. Han har innfridd Guds krav for alle mennesker. Gud sønn levde blant oss og oppfylte lovens bud og forskrifter på våre vegne. Våre feil og overtredelser sonet han med sitt eget hellige blod. Og han led dødsstraffen for menneskehetens synd, fordi “syndens lønn er døden” (Romerne 6, 23).

Vi er aksepterte i Guds familie.
Gud er vår far. Jesus er vår storebror. I denne familien er alle like mye verdt. Ingen av oss kan rose seg av egne kvaliteter overfor hverandre. Vi står likt. Alle er akseptert på grunn av Jesu frelsesverk, ikke egne gjerninger. Vi har tatt imot Guds nåde og takket “ja” til hans innbydelse: “Velkommen hjem!”

Alle er innbudt, alle er velkommen i Guds familie.

“Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.”
(Efeserne 2, 18 – 19)

Les også artikkelen: Veien tilbake« PreviousNext »