Blog Image

Positiv

- vi må velge å tro positivt

fordi vi er velsignet med alle løftene i Bibelen.

Bjellesauer eller hyrden

Tema: Velsignet Posted on 2014-03-03 11:30

Jesus sammenliknet oss med sauer. Vi lever i flokker og følger hverandre. Men de er sårbare og forsvarsløse. Når de blir truet, løper de etter første og beste leder – en bjellesau. Mange mennesker følger “bjellesauer”.

Bjellesauer har en viktig rolle, men kan ikke erstatte en god hyrde.

En god hyrde har omsorg for sauene. Han forsvarer sauene mot rovdyr som truer dem på livet, og leger dem som er blitt skadet. En god hyrde vet hvor det finnes frodige enger og friskt vann, og leder dem dit. Hyrden venter på dem som blir liggende etter, og leter etter dem som går seg bort.

Jesus er vår gode hyrde.

Vi forstår ikke meningen med livet. Men han sier: «Jeg er livet». Vi går oss vill fordi vi ikke har noe mål eller ikke vet veien. Jesus sier: «Jeg er veien. Ingen kommer til Far i Himmelen uten ved meg». Vi blir forvirret av all informasjon som påvirker oss, og spør hva er sant og hva er løgn? Jesus sier: «Jeg er sannheten».

«Dere var lik sauer som hadde gått seg vill, men nå har dere vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.»

( 1 Peter 2, 25)

Les også artikkelen: Veien tilbake“Åndens lov”

Tema: Velsignet Posted on 2014-01-21 14:52Tror du at andre mennesker er bedre enn deg?
At andre gjør mindre feil og er mer vellykket enn du er? Eller kanskje at du er bedre enn andre? Vi sammenlikner oss ofte med hverandre for å finne likheter eller forskjeller. Vi ønsker ikke å se oss selv som dårligst eller lavest på skalaen. Vi ønsker å være lik gjennomsnittet eller bedre.

I forhold til Guds standard – de ti bud – har alle mennesker gjort feil, tenkt feil og sagt feil. Ingen er bedre enn andre. Vi er alle syndere. På grunn av Adams syndefall, har vår natur en medfødt negativ kraft som påvirker oss til å gjøre feil. Apostelen Paulus kalte dette for “syndens og dødens lov” i oss. Hvordan kommer vi fri fra denne kraften?

Vi må bli født på nytt, i åndelig forstand, ved å tro på Jesu frelsesverk. Gud har skapt oss med ånd, sjel og kropp. Vår ånd behøver fellesskapet med Guds hellige ånd. Da kan våre følelser, tanker og vilje påvirkes av Guds positive kraft, som Paulus kaller “Åndens lov som gir liv”. Guds ånd i oss gir oss kraft og evne til å gjøre det gode. Men det er vårt valg. Om vi fortsatt gjør noe feil, vil ikke Gud forkaste oss. Han har utøst sin kjærlighet over oss, som har makt til å forandre oss.

«For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud.»

(Romerne 8, 2)

Les også artikkelen: AkseptertNext »