Jesus sammenliknet oss med sauer. Vi lever i flokker og følger hverandre. Men de er sårbare og forsvarsløse. Når de blir truet, løper de etter første og beste leder – en bjellesau. Mange mennesker følger “bjellesauer”.

Bjellesauer har en viktig rolle, men kan ikke erstatte en god hyrde.

En god hyrde har omsorg for sauene. Han forsvarer sauene mot rovdyr som truer dem på livet, og leger dem som er blitt skadet. En god hyrde vet hvor det finnes frodige enger og friskt vann, og leder dem dit. Hyrden venter på dem som blir liggende etter, og leter etter dem som går seg bort.

Jesus er vår gode hyrde.

Vi forstår ikke meningen med livet. Men han sier: «Jeg er livet». Vi går oss vill fordi vi ikke har noe mål eller ikke vet veien. Jesus sier: «Jeg er veien. Ingen kommer til Far i Himmelen uten ved meg». Vi blir forvirret av all informasjon som påvirker oss, og spør hva er sant og hva er løgn? Jesus sier: «Jeg er sannheten».

«Dere var lik sauer som hadde gått seg vill, men nå har dere vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.»

( 1 Peter 2, 25)

Les også artikkelen: Veien tilbake