Tror du at andre mennesker er bedre enn deg?
At andre gjør mindre feil og er mer vellykket enn du er? Eller kanskje at du er bedre enn andre? Vi sammenlikner oss ofte med hverandre for å finne likheter eller forskjeller. Vi ønsker ikke å se oss selv som dårligst eller lavest på skalaen. Vi ønsker å være lik gjennomsnittet eller bedre.

I forhold til Guds standard – de ti bud – har alle mennesker gjort feil, tenkt feil og sagt feil. Ingen er bedre enn andre. Vi er alle syndere. På grunn av Adams syndefall, har vår natur en medfødt negativ kraft som påvirker oss til å gjøre feil. Apostelen Paulus kalte dette for “syndens og dødens lov” i oss. Hvordan kommer vi fri fra denne kraften?

Vi må bli født på nytt, i åndelig forstand, ved å tro på Jesu frelsesverk. Gud har skapt oss med ånd, sjel og kropp. Vår ånd behøver fellesskapet med Guds hellige ånd. Da kan våre følelser, tanker og vilje påvirkes av Guds positive kraft, som Paulus kaller “Åndens lov som gir liv”. Guds ånd i oss gir oss kraft og evne til å gjøre det gode. Men det er vårt valg. Om vi fortsatt gjør noe feil, vil ikke Gud forkaste oss. Han har utøst sin kjærlighet over oss, som har makt til å forandre oss.

«For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud.»

(Romerne 8, 2)

Les også artikkelen: Akseptert