Er jeg pen nok? Er jeg smart nok?
I et konkurranse-samfunn blir vi målt og veid og sammenliknet på forskjellige måter. Det er mange forventninger som skal innfris. Vi bør være vellykket ellers blir vi ikke aksepterte, lærer vi tidlig.

Gud ser på oss som sine fullkomne barn.
I Guds øyne er alle forventningene innfridd allerede. Det holder at vi bekjenner vår tro på Jesus Kristus. Han er vår representant og stedfortreder i himlenes rike. Han har innfridd Guds krav for alle mennesker. Gud sønn levde blant oss og oppfylte lovens bud og forskrifter på våre vegne. Våre feil og overtredelser sonet han med sitt eget hellige blod. Og han led dødsstraffen for menneskehetens synd, fordi “syndens lønn er døden” (Romerne 6, 23).

Vi er aksepterte i Guds familie.
Gud er vår far. Jesus er vår storebror. I denne familien er alle like mye verdt. Ingen av oss kan rose seg av egne kvaliteter overfor hverandre. Vi står likt. Alle er akseptert på grunn av Jesu frelsesverk, ikke egne gjerninger. Vi har tatt imot Guds nåde og takket “ja” til hans innbydelse: “Velkommen hjem!”

Alle er innbudt, alle er velkommen i Guds familie.

“Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.”
(Efeserne 2, 18 – 19)

Les også artikkelen: Veien tilbake