Gud skapte menneskene i sitt bilde.
Men hvorfor et det så mye vondt i verden, da?
Bibelen forklarer at menneskene fikk i oppdrag å forvalte skaperverket. Men da de ikke lenger trodde på Guds ord, gikk det galt. Satan fristet dem til vantro og opprør. De valgte feil. Slik kom synden inn i våre tanker, følelser og vilje.

Ordet “synd” betyr å gå feil.
Vi finner ikke fram til målet. Vi går oss vill og vi handler feil.
Vi velger utfra den forståelse vi har. Kanskje vi vet at det finnes en bedre vei, men vi ønsker ikke å gå på den? Eller er den for smal, klarer vi ikke å følge den?

“Jeg er veien”, sa Jesus Kristus.
Lærte han oss nye bud og veiledninger som vi må følge? Nei, Guds vilje er fullkommen og forandres ikke i den nye pakten som Jesus opprettet. Men vi behøver hans hjelp til å komme tilbake på “veien”. Vi kan tro på Jesus som vår redningsmann for tid og evighet. Han er vår gode hyrde som leder oss helt frem, om vi vil følge med.

Og vår Far ønsker oss velkommen hjem!

“Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. “
(Johannes 14, 6)

Les også artikkelen: Ufortjent