Guds frelse er ikke en belønning for god oppførsel.
Ingen mennesker lever fullkomne liv uten å gjøre feil mot Gud eller medmennesker. Vi er syndere. Syndens lov styrer våre tanker, ord og gjerninger. Vi er fortapt uten Guds nåde, og vi fortjener den ikke.

Frelsen er Guds gave til oss.
Gud har omsorg for oss i vår hjelpeløshet. Derfor ga han sin Sønn som syndoffer for oss. Jesu hellige blod har betalt vår skyld. Vi tar imot Jesu frelsesverk av nåde, ved tro, og erfarer tilgivelse for alle våre synder. Vi kan ikke bidra med egne gjerninger. Guds nåde er tilstrekkelig og eneste grunnlag for vår frelse.

Guds nåde gjelder alle mennesker.
Vi som allerede erfarer Guds nåde, har plikt til å dele den med våre medmennesker. Vi kan ikke forkynne krav og dom til andre, når vi selv erfarer Guds tilgivelse. Vi må formidle samme nåde som vi selv har mottatt. Gud gjør ikke forskjell på folk, det kan heller ikke vi gjøre.

Jesus kalte seg selv for “syndernes venn”. Guds nåde gjelder alle mennesker, og aller mest dem som innser at de ikke klarer seg uten.

“For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave”.(Efeserne 2, 8)

Les også artikkelen: Akseptert