Vår lutherske kirkelige tradisjon lærer at alle er syndere.
Vi bekjenner i gudstjenestene at vi er “arme syndige mennesker” som behøver Guds nåde. Det er GTs forklaring av vår negative situasjon etter syndefallet. Da kom menneskeheten under Guds dom.

Men denne bekjennelsen overser vår nye situasjon som troende kristne.
Guds Sønn kom til verden som Guds offerlam, og tok på seg menneskehetens synd. Da Jesus led døden på korset, sonet han straffen for alle våre synder. Jesu sonoffer redder oss fra Guds dom.

Vi har fått en ny bekjennelse: Vi er velsignet.
NT forklarer at alle som tror på Jesus Kristus som sin frelser, har fått sine synder tilgitt.
I stedet for straff, har vi Guds velsignelse. Derfor kan vi leve i et positivt forhold til Gud og hverandre.

“Velsignet er Gud,
vår Herre Jesu Kristi Far,
han som i Kristus har velsignet oss
med all Åndens velsignelse i himmelen.”
(Efeserne 1, 3)